Výsadba a údržba zeleně

Výsadba a údržba zeleně

Výsadby stromů, keřů, trvalek

Zajišťujeme výsadbu veškerého rostlinného materiálu požadované velikosti včetně dovozu, přípravy záhonů, mulčování výsadeb, statického ukotvení a zajištění proti okusu. Zakládáme živé ploty, vysazujeme doprovodnou zeleň kolem silnic, dálnic a vodních toků. Zakládáme okrasné a užitkové trávníky výsevem a travními koberci. Zajišťujeme kompletní realizace sadových úprav včetně terénních úprav, vybudování bazénů, jezírek a instalace mobiliáře a dětských herních prvků.

Záruční doba po výsadbě je 24 měsíců.

Založení a údržba sídelní zeleně, parků a veřejných prostranství

Zpracováváme projekty sadových úprav sídelní zeleně, parků, alejí a veřejných prostranství včetně projektů cestní sítě, mobiliáře a dětských herních prvků v PC programech. Nabízíme také konzultace projektových podkladů, zpracování harmonogramu údržby a přípravu cenového rozpočtu.

Zajišťujeme kompletní přípravu podkladů žádostí o dotace na zeleň a úpravu veřejných prostor z různých dotačních titulů včetně zpracování žádosti (AOPK, OPŽP, ROP, další EU zdroje). Při přípravě vycházíme z kritérií, směrnic a implementačních dokumentů jednotlivých dotačních titulů. Záměry a tvorbu projektů konzultujeme na příslušných kontaktních místech.

Výsadba a údržba zeleně

Sečení trávy

Sečení parkového trávníku: Velké plochy traktorem John Deere se sběrným košem, malé plochy ruční sekačkou John Deere se sběrným košem.

Sečení ruderálního porostu: Velké plochy traktorem Kubota s mulčovacím zařízením, malé plochy ručně křovinořezem

Sečení svahu: Ručně křovinořezem nebo ruční svahovou sekačkou

U veškerého sečení zajišťujeme odvoz a likvidaci vzniklé biomasy.

Odstranění náletových dřevin

Provádíme odstranění celých keřových skupin i jednotlivých stromků či keřů. Dle množství a velikosti křovinořezem nebo motorovou pilou. Zajišťujeme i úklid a likvidaci vzniklé dřevní hmoty štěpkováním, odvozem nebo pálením na hromadách.

Stříhání živých plotů, brodérií

Živé ploty je dobré stříhat 2x ročně a to na jaře a nejpozději do konce srpna( aby případné nové letorosty stihly do prvních mrazů vyzrát a nenamrzly). Řez provádíme plotostřihem a zajistíme i úklid a likvidaci vzniklé biomasy.

Chemické odplevelení

Provádíme jak plošné, tak bodové odplevelení, hubení invazivních rostlin, udržování chodníků a mlatových cest za pomoci totálních herbicidů.

Odplevelujeme i trávníky za pomoci selektivních herbicidů.