Dendrologický dozor

Dendrologický dozor

Provádíme dendrologický dozor pro obce i stavební firmy při provádění stavební činnosti a výkopových prací v blízkosti jednotlivých dřevin a ploch zeleně. Při výkopových pracích zajistíme odborné ošetření obnažených kořenů a poradíme s dalším postupem prací.

Výstupem dendrologického dozoru je technická zpráva společně s fotodokumentací.

Dendrologický dozor může být součást technického dozoru při ošetřování dřevin a výsadbách dřevin a rostlin. Zde kontrolujeme dodržování všech standardů ošetření a výsadby dřevin dle metodiky AOPK ČR, stejně tak dodržení velikostí a druhů rostlin dle daného výkazu výměr.